Дереворуйнівники

Стовбурові шкідники живих дерев.

Для запобігання або мінімізації шкоди, якої комахи завдають лісовій продукції, необхідно знати, які види, коли, в яких умовах заселяють дерева та заготовлену деревину. Зменшенню небезпеки поширення стовбурових шкідників у насадженні сприяє регулювання рекреації, профілактика та гасіння пожеж,